بزودی!

قبلا عضو ایران پلنر بوده ام!

به ما بپیوندید!

بازیابی کلمه عبور

بروز خطا

نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

خوش آمدی!

از اینکه به خانواده بزرگ ایران پلنر پیوستید خوشحالیم!

عضویت شما با موفقیت صورت پذیرفت.

ایمیل فعال سازی به ارسال شد.

بروز مشکل

اطلاعات وارد شده را مجددا بررسی نمایید.

در 29  بهمن، مزد خود را از همسر بگیرید!

در 29 بهمن، مزد خود را از همسر بگیرید!

مطالب مرتبط

خانم‌هایی که ولنتاین هدیه نگرفتید، زیاد ناراحت نباشید، ۲۹ بهمن تقویم ما و ۵ اسفند تقویم زردتشتی ها جشن سپندارمذگان است. این روز مخصوص زن‌ها است و در گذشته خانم‌ها از همسرشان هدیه می‌گرفتند و آن را جشن مزدبگیران نیز می‌نامیدند. حال با ایران پلنر همراه باشید تا از فلسفه این جشن آگاه شوید و مزد خود را همسر بگیرید.

نیاکان ما در پنجمین روز ماه آخر سال جشنی می‌گرفتند که ویژه بانوان بوده و زنان در این روز از شوهران خود هدیه دریافت می کرده‌اند. ابوریحان نام این جشن را در جایی مژدگیران آورده و در کتاب دیگر خود مردگیران ضبط کرده است و غالب فرهنگ‌ها نیز مردگیران نامیده‌اند. اما جشن برزیگران، سپندارمذ و روز نوشتن رقعه های کژدم هم خوانده می‌شود.

 

سپندارمذ، عید زنان

سپندارمذ (از اصل اوستایی سپنت ارمیتی)، به معنای اندیشه و فداکاری مقدس و از امشاسپندان و نماد دوستداری و بردباری خداوند، نگهبان زمین، پاکی، باروری و سرسبزی آن است و گل بیدمشک ویژه اوست. همان گلی که پیشرو گلهای بهاری در هنگام جشن آرمتی (پنجم اسفند) زینت بخش باغ و بوستان هاست.

از طرف دیگر سپندارمذ فرشته پاسبان زنان پارسا و شوهردوست نیکخواه می‌باشد. از این رو در این جشن مردان ایرانی می‌کوشیدند که زنانشان را بیش از دیگر زمان‌ها، گرامی بدارند و به او بخشش‌ها می‌کردند. در این روز بانوی خانه، بر جایگاهی بلند می‌نشسته است، مردان خانه اعم از شوهر و پسران در فرمان او بوده‌اند و کارهای خانه را به انجام می‌رسانیده‌اند. از این رو، شوهر بر خود واجب می‌دانسته است که ارمغانی ارزنده به بانوی خود بدهد. حتی پاره‌ای از مردان می‌کوشیده‌اند که ارمغانی را بیابند و به بانوی خویش پیشکش بدارند که ارمغانی ویژه و بی نظیر باشد. مثلاً در نواحی از ایران که در اسفندماه هوا گرم بوده، مرد بر کوه فرا می رفته تا از یخچال‌ها، یخ و برف تازه به همراه بیاورد تا بانوی او آب خنک و گوارا بنوشد. این رسم در اصفهان و ری و دیگر شهرهای مهمه برقرار بوده است.

 

سپندارمذ، روز افسون

سپندارمذ فرشته نگهبان زمین نیز نامیده می‌شود. در خرده اوستا چنین آمده است: "سپندارمذ روز (پنجم) در سپندارمذماه، اسپنداد جشن می‌باشد، در جشن اسپند قطعات مخصوص از اوستا و پهلوی در روی کاغذ نوشته به در خانه می‌آویزند تا سراسر سال را آن خانه از گزند مورچه و مار و غیره ایمن ماند. این جشن را نیز جشن برزیگران گویند زیرا که افسون مذکور را از برای محفوظ داشتن کشت‌زار از آسیب حشرات موذی نیز می‌نویسند این جشن را ابوریحان بیرونی مژدگیران یا مردگیران نامیده و نیز آن را در کتاب التفهیم جشن رقعه‌های کژدم نامیده که درست یادآور رسم حالیه پارسیان است در این جشن. "

پس در این روز، افسون نویسند تا از آسیب گزش کژدمها بر کنار مانند. به این صورت که از آغاز سپیده دم تا هنگام فرو رفتن خورشید، این افسون بر کاغذهای چهار گوشه نویسند: «بسم الله الرحمن الرحیم سپندارمذماه و سپندارمذروز بستم رم و رفت زیر و زبر از همه جز ستوران، به نام یزدان و به نام جم و افریدون...» درین روز سه تای ازین کاغذها را بر سه دیوار خانه بیاویزند و دیوار روبروی خانه را رها کنند و گویند اگر به دیوار چهارم خانه نیز این نوشته را بیاویزند، هر آینه گزندگان، سرگردان و از برای در رفتن، راه گریز نیابند.

ابوریحان نیز در کتاب التفهیم در ذیل عنوان نبشتن رقعه‌های کژدم چیست؟ می‌گوید: "این از رسم‌های پارسیان نیست و لکن عامیان نو آورند و به شب این روز بر کاغذها نبیسند و بر در خانه‌ها بندند تا اندرو گزند اندر نیاید و پنجم روز است از اسفندارمذماه و پارسیان، او را مردگیران خوانند، زیراکه زنان بر شوهران اقتراحها (در خواستهاکردندی و آرزوی‌ها خواستندی از مردان. "

 

سپندارمذ، راز آبادانی ایران

سپندارمذ یکی از فرشتگان مقدس بوده که نماینده یکی از صفات اهورامزداست. سپندارمذ، نمودار سازش و نرمخویی و بردباری آفریدگار است و در گیتی، نگهداری زمین با اوست. همچنین وی دختر اهورامزدا دانسته شده است و چنان که می دانیم، در آئین ایران، خداوندگار یکتا، یعنی اهورامزدا دارای زن و فرزند نیست و همانند و انباز ندارد. از این جهت سپندارمذ دختر وی خواندند، تا مردم را به کشت و کار گمارند: کسی که خاک، آبادان کند و مرز و بوم را از کشتزار، خرم و شاد سازد، نگهبان زمین از او خشنود گردد و از خشنودی وی است که از بخشایش پدر آسمانی اهورامزدا برخوردار شود. یکی از رازهای آبادانی ایران در پارینه همین بود که در کشاورزی از کارهای نیک به شمار می‌رفت و خوشی جهان پسین را در گرو کشت و کار این جهان می‌دانستند.

سپندارمذگان و یا مزدگیران متأسفانه به فراموشی سپرده شده اما امید است با توجه و پیشقدم شدن برای زنده نگهداشتن آن، این روز مقدس را در تقویم‌ها ماندگار کنیم.

 

برگرفته از کتاب آناهیتا، نوشته استاد پور داود

یزدان پرست، حمید، "اطلاعات سیاسی و اقتصادی"، سعدی و یاد ایران باستان، پاییز ۱۳۹۵ - شماره ۳۰۵ (۲۴ صفحه - از ۸۰ تا ۱۰۳)

شهرهای مرتبط
رویدادهای مرتبط
جاذبه های مرتبط
مراکز اقامتی مرتبط
تجربه یا سوالات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
نمایش نظرات: