Warning: include_once(function.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 12

Warning: include_once(): Failed opening 'function.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 12

Warning: include_once(function-adv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 13

Warning: include_once(): Failed opening 'function-adv.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 13

Warning: include_once(lang/lang.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 14

Warning: include_once(): Failed opening 'lang/lang.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 14

Warning: include_once(metatag.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 573

Warning: include_once(): Failed opening 'metatag.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 573

Warning: include_once(header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 574

Warning: include_once(): Failed opening 'header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 574

Warning: include_once(canvas.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 648

Warning: include_once(): Failed opening 'canvas.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 648

Warning: include_once(nav.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 650

Warning: include_once(): Failed opening 'nav.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 650
چه کسانی در کاخ گلستان تاج بر سر گذاشتند؟

چه کسانی در کاخ گلستان تاج بر سر گذاشتند؟


Warning: include_once(widget.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 729

Warning: include_once(): Failed opening 'widget.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 729

امروز، 4 اردیبهشت‌ماه، 92 سال از آن روزی‌که رضاشاه در تالار سلام کاخ گلستان تهران تاج‌گذاری کرد می‌گذرد. او اما تنها شاهی نبود که در این کاخ تاج بر سر گذاشت. کاخ گلستان پیش و پس از رضا شاه، روزگاران و رویدادها زیادی به خود دید که ردپایشان را هنوز هم بعد از گذشت بیش از یک قرن از ساخت این کاخ، می‌توان دید. با ایران‌پلنر همراه باشید تا به بهانه تاریخِ تاج‌گذاری رضاشاه، نگاهی به این کاخ و دیگر پادشاهانی که در آن تاج بر سر گذاشتند بیاندازیم.

 

تاریخ کاخ گلستان به 443 سال پیش می‌رسد. این کاخ که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده از منحصر به فردترین کاخ‌های پادشاهی در ایران است. دوره حکومت شاه عباس صفوی، زمانی(988 هجری قمری) بود که این کاخ در میدان ارگِ امروزی ایران و جایی نزدیک به بازار تهران، ساخته شد. هرچند که این کاخ در دوره حکومت صفوی ساخته شد، اما بیش‌ترین استفاده از آن در دو دوره تاریخی قاجار و پهلوی انجام شد.

 

تاریخ تاج گذاری شاهان؛ از زند تا قاجار

در دوره زندیه، بخش‌‌هایی به کاخ گستان اضافه شد. تخت مرمر که در این کاخ وجود دارد از دوره حکومت زندها باغی مانده است. کاخ گلستان تنها به مدت 3 سال جایی برای سکونت کریمخان زند شد. در این کاخ به همین دلیل بخشی به نام "خلوت کریمخانی" وجود دارد.

پس از دوره زندیه، قاجارها تغییرات بیشتری در این کاخ دادند. آقا محمد خان قاجار وقتی بر لطفعلی‌خان زند غلبه پیدا کرد، به تهران برگشت و در نوروز 1210 در تهران تاج‌گذاری کرد.

از خاندان قاجار،  شاهان دیگر قاجار همچون فتحعلی‌شاه، مظفرالدین، ناصرالدین شاه و احمدشاه قاجار در کاخ گلستان، در عمارت بادگیر یا بر تخت مرمر- تاج بر سر گذاشتند که امتدادی بر توسعه و آراستگی بیش‌تر کاخ گلستان شد.

ناصرالدین شاه قاجار، با توجه به سفرهای معروفی که به فرنگ داشت، تغییراتی را نیز در کاخ گلستان داد که برگرفته از چیزهایی بود که در سفرهایش دیده بود؛ هنوز هم می‌توان این تغییرات را دید. پس از او، 3 پادشاه آخر حکومت قاجار یعنی مطفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه، تغییرات به خصوصی در معماری کاخ گلستان ایجاد نکردند. با این حال این کاخ شاهد وقایع سیاسی زیادی بود؛ مانند انقلاب مشروطه.

جالب است بدانیم که نام کاخ گلستان از نام اتاق یا تالاری به نام گلستان فتحعلی شاهی در عمارت خروجی برگرفته شده است که پس از آن نیز همه کاخ های سلطنتی را با این نام خواندند.

 

4 اردیبهشت، روز تاج‌گذاری رضاشاه و آغاز تغییرات کاخ گلستان

پس از دوره قاجار کاخ گلستان به دست رضاشاه پهلوی افتاد. رضا شاه پهلوی شاه بعدی بود که در کاخ گستان تاج‌گذاری کرد.  او نیز در ایوان تخت مرمر گلستان تاج بر سر گذاشت، پس از آن نیز، برای سکونت به کاخ سعدآباد رفت. اما پسر او یعنی محمدرضا دیگر نه بر روی تخت مرمر، که در بخش جدیدی که در دوره پهلوی در کاخ اضافه شد تاج‌گذاری کرد.

در دوره پهلوی تغییرات اساسی‌ای در کاخ گلستان انجام شد که تا امروز باقی است. در این دوره حرمسرا تخریب شد و بخش‌هایی مانند تالار سلام به این کاخ اضافه شد.  پس از رضاشاه نوبت به محمدرضا شاه رسید تا در کاخ گلستان تاج گذاری کند. محمدرضا شاه به همراه فرح پهلوی در 4 آبان ماه سال 1346 تاج شاهنشاهی را در تالار سلام که تالار جدیدی بود بر سر گذاشت.

پس از آن دیگر در کاخ گلستانی تاج شاهنشاهی‌ای بر سر کسی گذاشته نشد و این کاخ در دوره پهلوی به موزه و بخش‌های اداری تبدیل شد و بخشی از آن نیز برای دیدار با مقامات خارجی اختصاص داده شد. بنای فعلی کاخ گلستان امروز بیش از 4 هکتار است.

 ایوان تخت مرمر، خلوت کریمخانی، اتاق موزه (تالار سلام) و حوضخانه آن، تالار آینه، تالار عاج، تالاربرلیان یا تشریفات، ساختمان کتابخانه، شمس العماره، عمارت بادگیر، حوضخانه، تالار الماس، کاخ ابیض و غیره بخش‌های مختلف کاخ گلستان هستند.

امروز 4 اردیبهشت سالروز تاج‌گذاری رضا پهلوی، بد نیست سری به این کاخ بزنیم تا نظاره‌گر تاریخی باشیم که در کاخ گلستان گذشته است. می‌توانیم با رفتن به این مکان، تاجگذاری شاهان قاجار را بر تخت مرمر و عمارت ادگیر، تاج‌گذاری شاهان پهلوی بر تخت مرمر و تالار سلام و دیگر اتفاقات مانند گشایش مجلس یکم در اتاق برلیان این کاخ را ببینیم.

بد نیست بدانیم کاخ گلستان در سال 2007 به عنوان شانزدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسید.

شهرهای مرتبط
رویدادهای مرتبط
جاذبه های مرتبط
مراکز اقامتی مرتبط